FISKEREGLER

Fiskekort

 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Vid kontroll av fiskekort skall innehavaren kunna legitimera sig med giltig ID-handling.
 • Fiskekortet skall alltid bäras väl synligt!

Fiske

 

 • Endast spinn- och flugfiske är tillåtet, förutom på sträckan Bertilstorpsbron-Hallamölla där enbart flugfiske med flugspö är tillåtet. Med spinnfiske menas fiske med spinnare, skeddrag, wobbler, jigg samt fluga med kastdobb/sänke (så kallad spinnfluga). Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina och fluga.
 • Alla former av naturligt agn (t ex mask och betesfisk), samt doftmedel av olika slag (t ex doftjiggar och power-bait), är förbjudet! 
 • Fiskesäsongen i Verkeån sträcker sig mellan andra lördagen i januari till och med den 30 september.
  Under perioden 1 oktober till och med andra fredagen i januari, är fiske efter havsöring och bäcköring förbjudet (fredningstid).  
 • Användande av huggkrok är förbjudet! Använd håv istället!
 • Ryckfiske är förbjudet! (Fiskelagen,1993:787, §§ 19-23, 40 samt Fiskeriverkets föreskrifter, FIFS 1993:31, 5 kap, § 1.) 

Minimimått och fångstbegränsning 

 

Sträckan Verkeåns mynning-Hallamölla

 • Havsöring och bäcköring, minst 50 cm. 
 • Fångstbegränsning: 12 havsöringar och 1 bäcköring per säsong.  

All fisk som understiger gällande minimimått skall ovillkorligen släppas tillbaka!

Fisk som av misstag krokats fel – det vill säga där kroken har fastnat på andra ställen än i mun och svalg – skall alltid återutsättas.

 

Sträckan Hallamölla-Brostorp

 • Från och med säsongen 2009 råder fönsteruttag på bäcköringen, endast fisk mellan 25 och 30 cm får tas till vara.  All annan mindre och större bäcköring skall återutsättas!  
 • Fångstbegränsning: 5 bäcköringar per säsong (inom ovanstående intervall). 

Fisk som återutsätts skall hanteras varsamt. Ta helst inte i fisken. Försök att kroka av fisken när den är kvar i vattnet. Använd fisketång eller peang! Om du måste ta i fisken, se till att blöta händerna först, annars skadar du fiskens skyddande slemskikt!

 • Vid fångst av regnbågsöring, abborre och gädda skall fisken inte återutsättas.

Ansvar

 • Fiskekortsinnehavare som bryter mot gällande fiskebestämmelser kommer att avstängas från vidare fiske samt vid lagbrott (t ex ryckfiske) att polisanmälas!
 • Den som fiskar utan att ha fiskekort och som ertappas kommer att få sin fiskeutrustning beslagtagen samt polisanmälas!

 

 

 

Verkeåns Sportfiskeförening   epost: vsff@vsff.se